Međunarodni sertifikati

PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA DOBIJANJE MEĐUNARODNIH JEZIČKIH SERIFIKATA

Centar za strane jezike WELT takođe organizuje i pripremne kurseve za polaganje ispita svih nivoa za dobijanje međunarodnih jezičkih sertifikata. Ukoliko vam je sertifikat potreban zbog mogućeg zaposlenja u inostranstvu ili eventualnog studiranja na nekom od stranih fakulteta, svakako je neophodno položiti ispit određenog nivoa koji ta ustanova zahteva. Sami možete odabrati da li ćete ovakvu vrstu pripremnog kursa pohađati u grupi ili individualno.

Na pripremnom kursu učite kako da se što bolje pripremite za sve delove ispita, tj. uvežbavate sve jezičke veštine: čitanje i razumevanje, pisanje, slušanje i govor.

Moguće je pripremati se za sledeće ispite iz nemačkog jezika: Start Deutsch 1 (A1), Start Deutsch 2 (A2), B1, B2 i C1. Takođe održavamo i posebne kurseve za medicinske radnike koji se pripremaju za ispit B2 iz nemačkog jezika. Iz engleskog jezika vršimo pripremu za sledeće ispite: IELTS, TOEFL, FCE i CAE.

RADNO VREME

Ponedeljak – petak od 12:00 do 21:00
Subota - od 10:00 do 12:00