Kursevi za predškolce

Kurseve engleskog i nemačkog jezika organizujemo za decu uzrasta od 5 do 7 godina.

Ovakvi kursevi su posebno osmišljeni za decu tog uzrasta jer je akcenat upravo na savladavanju prvih, početnih koraka u učenju jednog stranog jezika. Uz raznovrstan materijal za učenje i igru, deca prihvataju strani jezik i upoznaju ga na pravi način. Jeziku ne prilazimo kao nečemu strašnom i stranom već kao veštini koju je zadovoljstvo savladati i godinama još više usavršavati.

Nastava se odvija dva puta nedeljno po 30 minuta.

RADNO VREME

Ponedeljak – petak od 12:00 do 21:00
Subota - od 10:00 do 12:00