Kursevi engleskog jezika

A1- početni nivo (Elementary level)
A2- početni nivo (Pre-intermediate level)
B1- srednji nivo (Intermediate level)
B2- srednji nivo 2 (Upper intermediate level)
C1- viši nivo 1 (Advanced level)


Engleski jezik je prisutan u svim sferama života i rada: u školi, na poslu, na putovanjima, u medijima... Današnji život je zato nezamisliv bez njega. Naučimo ga lako, a temeljno!

Standardni kursevi obuhvataju rad u grupi (4-8 polaznika). Nastava se odvija dva puta nedeljno po 90 minuta. Grupni rad je idealan za one koji žele da uče u društvu i razmenjuju mišljenje sa drugima na stranom jeziku. Naše iskustvo je pokazalo da takvo učenje daje izvanredne rezultate i da se druženje i učenje među polaznicima nastavlja i van učionice.

Konverzacijski kurs je takođe moguće pohađati kako u grupi tako i individualno. Ovakav vid kursa je usmeren na razgovor na stranom jeziku sa akcentom na što bolje usavršavanje usmene veštine govora i za polaznike sa već stečenim predznanjem predstavlja sjajnu priliku da konačno tečno progovore jezik. Kurs se zasniva na različitim temama iz svakodnevnog života, interesantnim tekstovima i povremenim video sadržajima praćenim živahnim diskusijama.

Takođe postoji i mogućnost organizovanja individualne nastave. Ko ne želi rad u grupi i želi da se profesor posveti samo njemu i njegovom znanju i napredovanju, sve to može ostvariti na individualnim časovima. O terminima za časove i o intenzitetu rada se dogovarate sa samim profesorom. Naime, možete odabrate dva varijante: čas od 45 minuta ili dvočas od 90 minuta.

Kursevi traju dva semestra:
Prvi semestar traje od oktobra do januara.
Drugi semestar traje od februara do juna.

Udžbenici koje koristimo su izdanja sledećih izdavačkih kuća: Macmillan, Oxford University Press, Cambridge i Longman.

RADNO VREME

Ponedeljak – petak od 12:00 do 21:00
Subota - od 10:00 do 12:00