Kurs srpskog jezika za strance

Ovaj kurs je namenjen pre svega ljudima iz inostranstva koji žive, rade ili studiraju u Srbiji. Na časovima se trudimo da im na što lakši način približimo srpski jezik, njegovu gramatiku i vokabular. Polaznici se uče da na časovima savladaju gradivo koje će moći odmah nakon nastave da primene na praktičnim primerima u razgovoru sa ljudima iz okoline, u različitim situacijama na ulici, u gradskom saobraćaju, supermarketu, restoranu, bioskopu i slično. Poenta čitavog kursa je da se srpski kao strani jezik približi onome ko ga uči i da uspešno progovori.

Nastava se odvija dva puta nedeljno po 90 minuta, a moguće je organizovanje individualnih časova.

Postoji i mogućnost organizovanja kurseva pravnim licima (firmama) čijim zaposlenima je neophodno znanje srpskog jezika.

RADNO VREME

Ponedeljak – petak od 12:00 do 21:00
Subota - od 10:00 do 12:00